Praktijkles op de motor en onder zeil

Bootmeester biedt zowel motormanoeuvreer- als zeilles op eigen schip.


Motormanoeuvreerles
Bootmeester biedt motormanoeuvreerles in een handig concept op je eigen schip met maximaal twee personen. De inhoud van de les wordt zorgvuldig samen doorgesproken, zodat je alleen leert wat voor jou belangrijk is.


Privéles betekent dat je les krijgt op je eigen kennisniveau en in je eigen tempo en stijl. Voor deze vorm is gekozen zodat je ontspannen je grenzen kunt verleggen en je eigen schip goed leert varen. Doordat je continue les krijgt is het rendement zeer hoog en leer je snel de 'weetjes'. Het manoeuvreerconcept van Bootmeester bestaat uit het schip in ruim water onder controle te houden. Het maken van contact met de kade en afvaren volgt daarna.


Na drie dagen les kun je onder rustige omstandigheden professioneel varen en heeft een haven geen geheimen meer, zoals beschreven in het boek Vaardig Varen. Dit hangt wel af van je kennisniveau bij de beginsituatie.


Het kan ook zijn dat je bevestiging zoekt en/of je vaardigheden wilt uitbreiden. Door jarenlang vaarles te geven, is Bootmeester gespecialiseerd in combinaties van mensen waarvan de één veel kan en de ander eigenlijk te weinig doet met het schip en dat nu wil leren. Iedereen krijgt les op zijn eigen niveau en in zijn eigen leerstijl.


Er wordt een leskaart bijgehouden, zodat je een volgende keer weer start waar je gebleven was. Elke dag wordt geëvalueerd, zodat het lesprogramma optimaal kan blijven aansluiten op je wensen.


Door de lesdagen te verspreiden heb je steeds een ander weertype. Dat betekent voor je dat je meer all round leert varen. Ideaal is starten met rustig weer en eindigen met veel wind. Een gezellige dag, waarin plezier en actief leren varen centraal staat!


Zeilles
Bovenstaande concept biedt Bootmeester ook aan voor zeilles. Op een kajuitjacht kun je prima leren zeilen en trimmen, het duurt alleen langer voor je zelfstandig een boot kunt zeilen dan manoeuvreren op de motor.


Locatie
De locatie kan in Nederland of in het buitenland zijn, op stil of stromend water.


Dagindeling
Een dag les duurt van 9.30 tot 15.30 uur, een intensieve dag. Meestal is men dan vol van alle informatie en indrukken.